CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH  KART  ZA  LETO  2020

CENA
1. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za odprte vode 15 €
2. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 17 €
3. Turistična nočna ribolovna dovolilnica za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 19 €
4. Dnevna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 12 €
5. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za  vode z nočnim režimom 5 €
6. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznica Speedway 14 €
7. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za člane RD Lendava pri ribiškem domu Lendava in Male grabe 5 €
8. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za turiste pri ribiškem domu Lendava in Male grabe Turnišče 8 €
9. Dnevna ribolovna dovolilnica za ulov postrvi pri Ribiškem domu Lendava za 4 ujete postrvi. 10 €
10. Turistična ribolovna dovolilnica ujemi in spusti  dan+noč samo za vode z nočnim režimom 20 €
11. Ribolov ujemi-spusti-dnevna na gramoznici Speedway za turiste 8 €
12. Ribolov ujemi-spusti-dnevna na gramoznici Speedway za člane RD Lendava 5 €

CENIK letnih ribolovnih dovolilnic in obveznosti 2020

Zap. št. Oznaka Status Plačano v 2019 Plačano v 2020
1 AA, AŽ, AP Polnoletni član, članica (vsi nad 18. let-rojeni leta 2002 in prej, z opravljenim ribiškim izpitom) 115,00€ 130,00€
2 SOP Soproga člana-brez revije (obvezno isto gospodinjstvo) 55,00€ 60,00€
3 ISTOG Družinski član isto gospodinjstvo-brez revije 105,00€ 120,00€
4 STAR Član star nad 70 let in 20 let zvestobe v RD (1944-1948) 100,00€
5 AMS Mladi ribič star 16 ali 17 let (2004 in 2003), brez revije, ribolov na en ribolovni pribor z eno navezo ter s spremstvo mentorja, ki je član RD Lendava (LRD) 50,00€
6 AML Mladi ribič star do 15 let (roj.  2005 in pozneje) brez revije, ribolov na en ribolovni pribor z eno navezo ter obvezno spremstvo polnoletne osebe, ki ima opravljen izpit (LRD) 30,00€
7 STUD Dijak ali študent (potrebno veljavno dokazilo statusa in opravljen ribiški izpit) 50,00€
8 XXX Ribič star 75 let in ima  50 let zvestobe v RD in ne več kot

5 let prekinitve (rojeni 1943 in prej)

50,00€

 

Obvestila

 • Ribiški izpit se sedaj lahko opravlja z 16. letom starosti!
 • Cena ribiškega izpita je 55,00€, cena vključuje gradivo, ki ga pripravnik prejme ob dokazilu plačane položnice.
 • Položnico je potrebno poravnati na začetku leta

 

NAČIN PLAČILA:

 • Prispevke plačati samo z našo položnico v največ dveh obrokih.
 • Nižja članarina velja le, če je plačana v letu 2019.

DELOVNE OBVEZNOSTI:

 • Invalidi I. in II.  kat. so oproščeni delovnih akcij, so se pa dolžni udeleževati sestankov
 • Ostali za delo nezmožni člani morajo pri obnovitvi LRD priložiti zdravniško potrdilo.
 • Polnoletni člani so dolžni opraviti 16 ur, mladi ribiči pa 9 ur delovnih akcij.
 • Začetek delovnih akcij  bo ob 8.ºº uri.
 • Ne glede na določilo 13. člena statuta RD Lendava, člani RD starejši od 65 let,niso oproščeni udeležbe na delovnih akcijah in se morajo delovnih akcij udeležiti. Vodje TE  jim morajo dati primerne zadolžitve.

 

DELOVNE AKCIJE V LETU 2020:

 • Zaradi covid-19 bodo datumi delovnih akcij objavljeni naknadno
 • TE lahko skličejo dodatne delovne akcije
 • V primeru dežja ali drugih nepredvidljivih okoliščin, se akcije preložijo za 7 dni
 • Ribič, ki ne bo opravil delovnih akcij za sezono 2020 bo moral plačati 64 € oz. 4 €/uro.
 • V primeru, da se delovne akcije v sezoni 2020 sploh nočete udeležiti, pa lahko pri prevzemu LRD plača 35 EUR v enem znesku .

OBVEZNI POGOJI ZA PODALJŠANJE ČLANSTVA

 • Izpolnjena rekapitulacija rib za leto 2019 ob prevzemu letne ribolovne dovolilnice
 • Potrdilo o vplačilu prispevkov za 2020
 • Rešene vse delovne obveznosti za leto 2019
 • Stara letna ribolovnica in
 • Članska izkaznica
 • Potrdilo o statusu (dijaki in študentje)