CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH  KART  ZA  LETO  2018

CENA
1. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za odprte vode 15 €
2. Turistična dnevna ribolovna dovolilnica za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 17 €
3. Turistična nočna ribolovna dovolilnica za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 19 €
4. Dnevna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznico Speedway 12 €
5. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za odprte vode 5 €
6. Nočna ribolovna dovolilnica za člane RD Lendava za Bukovniško jezero in gramoznica Speedway 14 €
7. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za člane RD Lendava pri ribiškem domu Lendava in Male grabe 5 €
8. Dnevna ribolovna dovolilnica ujemi in spusti za turiste pri ribiškem domu Lendava in Male grabe Turnišče 8 €
9. Dnevna ribolovna dovolilnica za ulov postrvi pri Ribiškem domu Lendava za 4 ujete postrvi. 10 €
10. Turistična nočna ribolovna dovolilnica – odprte vode. 19 €
11. Enodnevni-24 urni ribolov ujemi-spusti za turista Velja za vode iste kot za nočni krapolov. 20 €
12. Turistične-vikend karte (petek-sobota-nedelja zvečer) ujemi-spusti. Velja za iste vode kot za nočni krapolov 50 €
13. Turistična tedenska karta -iste vode kot za nočni krapolov 120 €
14. Vikend karta (petek, sobota in nedelja) za člane, ujemi-spusti na v Bukovniškem jezeru in
gramoznici Speedway
30 €
15. Ribolov ujemi-spusti-dnevna na gramoznici Speedway. Cena karte za člane 5,00 €, za turiste
8,00 €

CENIK letnih ribolovnih dovolilnic in obveznosti 2018

Zap. št. Oznaka Status Plačano v 2017 Plačano v 2018
1 AA, AŽ, AP Polnoletni član, članica (vsi nad 18. let-rojeni leta 2000 in prej, z opravljenim ribiškim izpitom) 115,00€ 130,00€
2 SOP Soproga člana-brez revije (obvezno isto gospodinjstvo) 55,00€ 60,00€
3 ISTOG Družinski član isto gospodinjstvo-brez revije 105,00€ 120,00€
4 STAR Član star nad 70 let in 20 let zvestobe v RD (1944-1948) 100,00€
5 AMS Mladi ribič star 16 ali 17 let (2001 in 2002), brez revije, ribolov na en ribolovni pribor z eno navezo ter s spremstvo mentorja, ki je član RD Lendava (LRD) 50,00€
6 AML Mladi ribič star do 15 let (roj.  2003 in pozneje) brez revije, ribolov na en ribolovni pribor z eno navezo ter obvezno spremstvo polnoletne osebe, ki ima opravljen izpit (LRD) 30,00€
7 STUD Dijak ali študent (potrebno veljavno dokazilo statusa in opravljen ribiški izpit) 50,00€
8 XXX Ribič star 75 let in ima  50 let zvestobe v RD in ne več kot

5 let prekinitve (rojeni 1943 in prej)

50,00€

 

Obvestila

 • Ribiški izpit se sedaj lahko opravlja z 16. letom starosti!
 • Cena ribiškega izpita je 55,00€, cena vključuje gradivo, ki ga pripravnik prejme ob dokazilu plačane položnice.
 • Položnico je potrebno poravnati na začetku leta

 

NAČIN PLAČILA:

 • Prispevke plačati samo z našo položnico v največ dveh obrokih.
 • Nižja članarina velja le, če je plačana v letu 2017.

 

DELOVNE OBVEZNOSTI:

 • Invalidi I. in II.  kat. so oproščeni delovnih akcij, so se pa dolžni udeleževati sestankov
 • Ostali za delo nezmožni člani morajo pri obnovitvi LRD priložiti zdravniško potrdilo.
 • Polnoletni člani so dolžni opraviti 16 ur, mladi ribiči pa 9 ur delovnih akcij.
 • Začetek delovnih akcij  bo ob 8.ºº uri.
 • Ne glede na določilo 13. člena statuta RD Lendava, člani RD starejši od 65 let,niso oproščeni udeležbe na delovnih akcijah in se morajo delovnih akcij udeležiti. Vodje TE  jim morajo dati primerne zadolžitve.

 

DELOVNE AKCIJE V LETU 2018:

 • 22. april, 9. junij in 6. oktober 2018
 • TE lahko skličejo dodatne delovne akcije
 • V primeru dežja ali drugih nepredvidljivih okoliščin, se akcije preložijo za 7 dni
 • Ribič, ki ne bo opravil delovnih akcij za sezono 2016 bo moral plačati 64 € oz. 4 €/uro.
 • V primeru, da se delovne akcije v sezoni 2017 sploh nočete udeležiti, pa lahko pri prevzemu LRD plača 35 EUR v enem znesku .

 

OBVEZNI POGOJI ZA PODALJŠANJE ČLANSTVA

 • Izpolnjena rekapitulacija rib za leto 2017 ob prevzemu letne ribolovne dovolilnice
 • Potrdilo o vplačilu prispevkov za 2018
 • Rešene vse delovne obveznosti za leto 2017
 • Stara letna ribolovnica in
 • Članska izkaznica
 • Potrdilo o statusu (dijaki in študentje)