NOČNI RIBOLOV na KRAPA na revirjih RD LENDAVA za 2020:

 • je dovoljen z nočno ribolovno dovolilnico za člane RD Lendava ali nočno dovolilnico za turiste 
 • je v času od 01.03. do 31.10.2018, v vikendu (petek, sobota in nedelja)
 • način krapolova je: ujemi-spusti
 • na revirjih:
  1. 057 gramoznica Črenšovci
  2. 023 rokav Bednjaj Bobri
  3. 024 mrtvica Gjula Hotiško
  4. 064 gramoznica Gradbenik Belovič (nova)
  5. 012 rokav v Kotu
  6. 062 gramoznica Mlin 
  7. 014 rokav Gaberjer-Pörös
  8. 059 gramoznica Gaberje pašnik

Cena nočne dovolilnice za člane RD Lendava je 5,00 €.

 

POMEBNEJŠA DOLOČILA ZA IZVAJANJE NOČNRGA RIBOLOVA

Nočni krapolov se lahko izvaja le na vodah, ki so posebej namenjena za nočni lov krapov po metodi »UJEMI IN SPUSTI« in so navedena v letnem ribiško-gojitvenem načrtu RD.
Ribolovni dan ob nakupu nočne ribolovne dovolilnice »UJEMI IN SPUSTI« traja 24 ur in sicer od zore – do zore naslednjega dne, oziroma od mraka – do mraka naslednjega dne.
Nočni krapolov se lahko izvaja le na vodah, ki so posebej namenjena za nočni lov krapov po metodi »UJEMI IN SPUSTI« in so navedena v letnem ribiško-gojitvenem načrtu RD.
V okviru nočnega krapolova je dovoljen ribolov izključno na krapa in amurja.
Nočni krapolov je dovoljen le z nočno ribolovno dovolilnico »UJEMI IN SPUSTI« (člansko ali  turistično).
V času nočnega ribolova (22:00 do 6:00 ure) ribič ne sme zapustiti ribolovnega mesta 
poskrbeti za vzpostavitev prvotnega stanja ribolovnega mesta po zaključku ribolova in popolnem umiku vse opreme ter smeti,
upoštevati zakonska določila o nočnem miru in počitku med 22:00 in 06:00 uro,
upoštevati odrejene ukrepe in ugotovitve čuvajske službe, vodstva RD 
prepovedana je postavitev stalnih ostrešnic in drugih neprimernih objektov, ki svojim
videzom ali namenom kazijo okolico ribolovnega mesta in izvajanje krapolova,
prepovedano je medsebojno omejevanje, oziroma osebno uveljavljanje pravic na določeno ribolovno mesto, nihče od članov RD nima pravico do »LASTNEGA RIBOLOVNEGA MESTA«…..
spremljati dogajanje na ribnikih in ob sumu ali ugotovitvi kršitve pravil, le-te takoj javiti čuvajski službi….
med ribolovom imeti ob sebi in uporabljati vso obvezno opremo, našteto v 9. členu,
datumi ribolova se vpisujejo v letno ribolovno dovolilnico RD …

Med obvezno opremo za izvajanje ribolova spada:

 • Kraparska podmetalka – katere stranice ne smejo biti krajše od 90 cm,
 • blazina za odpenjanje in tehtanje rib (t.i. unhooking mat) – min. dolžine 90 cm,
 • sredstvo za razkužitev vbodnih in ostalih ran (t.i. antiseptic),
 • vreča za smeti
 • primerna osvetlitev ribolovnega mesta

Rokovanje z ujeto ribo

 • Zapeto ribo utrujamo in pripeljemo do podmetalke v najkrajšem možnem času. Z ujeto ribo ravnamo humano in spoštljivo, ribo zajamemo v podmetalko in jo položimo v mokro blazino, roki si pred prijemom zmočimo, ribi odpnemo trnek, razkužimo rano, opravimo tehtanje in meritev ter jo poslikamo (Vsakega krapa in amurja je priporočljivo slikati). Pri ulovu amurja je zaradi občutljivosti ribe, potrebna večja pazljivost in čim krajši čas držanja ribe izven vode. …
 • ….Izrecno je prepovedano prijemati ribe za škrge ali oči, jih kakorkoli označevati ali jim prizadevati druge poškodbe. Prav tako so izrecno prepovedane tudi vse druge splošne kršitve iz Zakona o sladkovodnem ribištvu.

Za vse določbe, ki niso opredeljene v tem pravilniku se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje,Kodeks kraparske sekcije RD Lendava, Statut RD Lendava, Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, Etični kodeks Slovenskih sladkovodnih ribičev in Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib).

Upravni odbor RD Lendava

NOČNI RIBOLOV na KRAPA na revirjih RD LENDAVA za 2020: