OBVESTILO COVID-19 – RIBOLOV

posted in: Ribičija | 0

Spoštovana ribiči,

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je danes 31.3. na svoji spletni strani izdalo obvestilo glede vpliva začasne prepovedi gibanja na ribolov v sladkih vodah.

Iz obvestila sedaj jasno izhaja, da izvajanje individualnega ribolova je dovoljeno v mejah občine stalnega prebivališča, razen v primeru ko občina z odlokom ne odloči
drugače. Izvajanje ribiško-čuvajske službe je dovoljeno po celotnem ribiškem okolišu.

Poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih.

dr. Miroslav Žaberl
predsednik RZS


CELOTNO BESEDILO OBVESTILA
https://www.gov.si/…/2020-03-31-vpliv-zacasne-splosne-prep…/

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji. Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega prebivališča. Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu.

Odlok določa tudi nekaj izjem za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Začasne prepovedi ne veljajo tudi za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce kadar neposredno izvajajo navedene naloge. Seveda pa morajo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe, kot si ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev in so že navedeni v objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prav tako je dovoljeno individualno izvajati ribolov, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne omejuje ali prepoveduje. Tudi ribiči morajo upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporabo zaščitnih sredstev. Izjema je izvajanje ribiško-čuvajske službe, ki jo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem okolišu. Pri izvajanju teh nalog v javnem interesu je treba upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji. Prepoveduje tudi d…