REŽIM RIBOLOVA ZA LETO 2020

SPLOŠNO:

Ribe je dovoljeno loviti na vseh revirjih RD Lendava, ki so navedeni na seznamu ribolovnih revirjev (priloga) na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice. ribolovna dovolilnica je veljavna: Če je pravilno vpisan ribolovni dan in revir, ter velja izključno le z osebno izkaznico ali drugo listino, ki ga je izdal pristojni državni organ in iz katere je možno ugotoviti istovetnost ribiča (dokument z sliko). ribolov je dovoljen največ 3x tedensko z dvema ribolovnima priboroma, razen pri lovu roparic (ščuka, som, smuč, bolen),kjer je dovoljen le en pribor. na posameznem priboru sme biti navezan samo en trnek. Ribolov ščuke in smuča na tekočih vodah je dovoljen le z vijačenjem in samo z umetnimi vabami. dovoljene ribolovne tehnike: beličarjenj, talni ribolov in vijačenje. Ribiški pripravnik lahko izvaja ribolov z enim priborom in le v spremstvu mentorja. Mladi ribič lahko izvaja ribolov le v spremstvu starejšega ribiča z opravljenim ribiškim izpitom. Ribolov in hranjenje iz čolna je prepovedano. Ni dovoljeno prilaščanje ribolovnih mest ob vodi. Na začasno zaprtih vodah zaradi vložitve rib, je hranjenje rib prepovedano. prenašanje rib iz enega revirja v drug revir je prepovedano. Ribolovni dan traja od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po sončnem zahodu. za določitev sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki ARSO. nočni ribolov na soma je dovoljen samo z nočno ribolovno dovolilnico, v določenem obdobju, na poebej določenih revirjih oziroma njenih delih.

VARSTVENA DOBA IN OMEJITVE RIBOLOVA:

 • V vodah Lendavskega ribiškega okoliša je najmanjša dovoljena lovna meraza gojenega krapa 30cm in nima varstvene dobe.
 • Krap težji od 5kg se mora takoj izpustit-vrniti v isto vodo.
 • Na mrtvici 040 (Szent Kiraly) je dovoljen  ribolov le s trnkom brez zalusti (dovoljena zalust pri vijačenju).
 • Na gramoznici 064 (Belovič) je prepovedan lov amurja.
 • Na mrtvici 023 (Bednjaj – Bobori) je prepovedan lov amurja in vseh roparic.
 • Navadni koreselj je na vseh revirjih zaščiten celo leto (prepovedan uplen)
 • Za linja je na vseh vodah najmanjša lovna mera 40cm in velja varstvena doba 01.04. do 30.06.
 • Za vse ostale ribe veljajo varstvene dobe in najmanjše lovne mere po 16. členu PRAVILNIKA O RIBOLOVNEM REŽIMU MKGP (Uradni list RS,št99/2007).
 • Na mrtvici 024 (Jula-Hotiško jezero), prepoved lova na vse roparice.
 • Na gramoznici 069 (Ritaš-Petišovci), prepovedan lov na vse roparice.

PREPOVEDANE VABE:

 • Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zaščitene, ter vabe ki vsebujejo strupene ali omamne snovi (mravljična kislina).

DOVOLJENI DNEVNI UPLEN:

Dovoljen uplen na ribolovni dan z veljavno ribolovno dovolilnico je:

 • Do 5kg rib, od tega največ pet krapovcev.
 • Dovoljen dnevni uplen ene vrste rib je: podust 5 kom., androga 5 kom., mrena 3 kom., klen 3 kom.,platnica 3 kom., ogrica 1 kom., ploščič 1 kom.(razen Bobri 5 kom), krap 1 kom ali 1 ščuka ali 1 smuč ali 1 bolen ali 1 som ali 1 linj.
 • Alohtone (tujerodne) vrste rib nimajo predpisane varstvene dobe in najmanjše dolžine, ter dnevni ulov ni omejen(srebrni koreselj, črni in rjavi ameriški somič, sončni ostriž, postrvji ostriž-grgeč).
 • Ribe ni dovoljeno shranjevati v podmetalki ali mreži.
 • Ujeto ribo, ki jo ribič želi obdržati je potrebno takoj usmrtiti na način, da se riba ne muči. V nasprotnem primeru je ribič dolžan nemudoma živo izpustiti nazaj v isto vodo.
 • Nočni ribolov na soma je dovoljen le z nočno ribolovno dovolilnico, v določenem obdobju na posebej določenih revirjih oz. njenih delih.

KO SE DOSEŽE DOVOLJENI DNEVNI UPLEN, SE RIBOLOV ZAKLJUČI!

Za vsa ostala določila, veljata pravilnik o ribolovnem režimu MKGP, (Uradni list RS, št. 99/2007) in Zakon o sladkovodnem ribištvu(Uradni list RS, št. 61/2006)