Vabilo na 15. redni Zbor ribičev

posted in: Ribičija | 0

Na podlagi sklepa št. 181/2019 katerega je sprejel Upravni odbor RD Lendava na svoji 43. redni seji dne 23.1.2019  sklicujem 15. redni Zbor članov, ki bo v:

nedeljo, 24.03.2019  ob 9.00 uri v gostilni Jaklin Črenšovci

in predlagam naslednji

DNEVNI RED

 1. Odprtje oz. pričetek Zbora članov in pozdrav /predsednik RD/
 2. Izvolitev organov Zbora članov /predsednik RD/:
  • delovnega predsedstva /predsednik in dva člana/
  • zapisnikarja
  • dveh overovateljev zapisnika
  • verifikacijske komisije /predsednik in dva člana/
 3. Poročila:
  • Upravnega odbora o poslovanju RD in finančno poročilo blagajnika za leto 2018
  • Gospodarske komisije, Komisije za varstvo okolja, Komisije za delo z mladimi, Komisiji za izobraževanje, Tekmovalne komisije, Disciplinske komisije in poročilo GČS
  • poročilo Nadzornega odbora o notranjem nadzoru in verifikacijske komisije
 4. Razprava po poročilih in sprejem-potrditev poročil
 5. Program dela za leto 2019 /predsednik RD/
 6. Potrditev predlogov članskih prispevkov za 2020
 7. Potrditev nagrad funkcionarjem za  2020
 8. Razno
  • “Ribiški car 2019” – bo v nedeljo, 31.03.2019
  • Pogostitev vseh prisotnih članov