Pojasnilo z MKGP o razlikah med izvajanjem ribolova in lova v času epidemije COVID-19

posted in: Ribičija | 0

Zaradi več vprašanj , ki o jih posamezniki zastavili glede razlik med izvajanjem lova in izvajanem ribolova in s tem povezanimi možnostmi prehajanja občinskih meja, objavljamo pojasnilo g. Dušana Bravničarja z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upamo, da ta dopis dovolj jasno pove zakaj športni ribiči ne smemo prečkati mej svojih občin. “Skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb COVID-19 se začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in163/20). S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (2) Začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače. (3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere: 1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog, 3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere, 4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, 5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji. (4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in JAVNIH SLUŽB ter za organe političnih strank. (5) Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem, in sicer za: 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 7. dostop do storitev za nujne primere, 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Rekreacijski ribolov se ne smatra kot izjema. Izvajanje ribolova, razen v primeru gospodarskega ribolova, se smatra kot rekreacijska dejavnost in se lahko z dovolilnico izvaja le v občini bivališča, pod pogoji, ki so tudi določeni s tem odlokom. Športno-rekreativna dejavnost se lahko izvaja ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, če se lahko ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. To so na primer športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Še pojasnilo; Lov se smatra kot izvajanje nalog javne službe v lovstvu (Zakon o lovstvu), (izvajanje javne službe je izjema), ki ga izvajajo lovske družine, saj gre za odvzem divjadi v skladu z načrtom, ki ga morajo lovske družine letno izvršiti, zaradi zmanjševanja škod na kmetijskih in gozdnih površinah. Dušan Bravničar Direktorat za hrano in ribištvo / Food and Fisheries DirectorateSektor za hrano in ribištvo Fisheries Division