REŽIM RIBOLOVA ZA LETO 2021

SPLOŠNO:

 • Ribe je dovoljeno loviti na vseh revirjih RD Lendava, ki so navedeni na seznamu ribolovnih revirjev (priloga) na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice.
 • Ribolovna dovolilnica je veljavna: Če je pravilno vpisan ribolovni dan in revir ter velja izključno le z osebno izkaznico ali drugo listino, ki ga je izdal pristojni državni organ in iz katere je možno ugotoviti istovetnost ribiča. (dokument s sliko).
 • Ribolov je dovoljen 7 dni v tednu z dvema  ribolovnima priboroma, razen pri lovu roparic (ščuka, som, smuč, bolen), kjer je dovoljen le en pribor. Na posameznem priboru sme biti navezan le en trnek.
 • Ribolov ščuke in smuča na tekočih vodah je dovoljen le z vijačenjem in samo z umetnimi vabami.
 • Dovoljene ribolovne tehnike: beličarjenje (plovec), talni ribolov in vijačenje.
 • Ribiški pripravnik lahko izvaja ribolov z enim priborom in le v spremstvu mentorja.
 • Mladi ribič lahko izvaja ribolov z enim priborom in le v spremstvu starejšega ribiča z opravljenim ribiškim izpitom.
 • Ribolov iz čolna in hranjenje je prepovedano. Ni dovoljeno prilaščanje ribolovnih mest ob vodi.
 • Na začasno zaprtih vodah zaradi vložitve rib,  je prepovedano krmljenje med časom zaprtja.
 • Prenašanje rib iz enega revirja v drug revir je prepovedano.
 • Ribolovni dan je od zore do mraka. Zora nastopi eno (1) uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno (1) uro po sončnem zahodu. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki ARSO.
 • Nočni ribolov na soma je dovoljen le z nočno ribolovno dovolilnico, v določenem obdobju, na posebej določenih revirjih oz. njenih delih.

VARSTVENA DOBA IN OMEJITVE RIBOLOVA:

 • V vodah Lendavskega ribiškega okoliša je najmanjša dovoljena lovna mera za gojenega krapa 30 cm in nima varstvene dobe.
 • Krap težji od 5 kg/kom se mora takoj izpustiti-vrniti v isto vodo
 • Na mrtvici 040 (Szent Kiraly) je dovoljen ribolov le s trnkom brez zalusti (dovoljen zalust pri vijačenju)
 • Na gramoznici 064 (Belovič) je prepovedan lov amurja.
 • Na mrtvici 023 (Bednjaj-Bobri) je prepovedan lov amurja in vseh roparic.
 • Navadni koreselj (carassius carassius) je na vseh revirjih zaščiten celo leto. (Prepovedan uplen)
 • Za linja je na vseh vodah najmanjša lovna mera 40 cm in velja varstvena doba od 01.04. do 30.06.
 • Za vse ostale ribe veljajo varstvene dobe in najmanjše lovne mere po 16. členu Pravilnika o ribolovnem režimu MKGP (Uradni list RS, št 99/2007).
 • Na Mrtvici 024 Jula (Hotiško jezero), prepoved lova na vse roparice

PREPOVEDANE VABE:

Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zaščitene ter vabe, ki vsebujejo strupene ali omamne snovi (mravljinčna kislina).

DOVOLJENI DNEVNI UPLEN

Dovoljen uplen na ribolovni dan z veljavno ribolovno dovolilnico je: 

 • Do 5 kg rib, od tega skupaj največ 5 krapovcev 
 • Letni uplen gojenega krapa do 5kg, največ 15 krapov/leto.
 • Dovoljeni dnevni uplen ene vrste rib je: podust 5 kom., androga 5 kom., mrena 3 kom., klen 3 kom., platnica 3 kom., ogrica 1 kom., ploščič 1 kom (razen Bobri: 5 kom in
 • Belovič 3 kom), ribji drobiž 1 kg (rdečeoka, rdečeperka, zelenika).
 • Ali 1 krap do 5 kg ali eno ščuko ali enega smuča ali enega bolena ali enega soma ali enega linja ( za komerciala); na odprtih vodah velja dnevni ulov krapa 1 kom do 5kg.
 • Alohtone (tujerodne) vrste rib nimajo predpisane varstvene dobe in najmanjše dolžine ter dnevni ulov ni omejen (srebrni koreselj, črni in rjavi ameriški somič, sončni ostriž, postrvji ostriž-grgeč).
 • Ribe ni dovoljeno shranjevati v podmetalki ali v mreži (sačerju). Ujeto ribo, ki ga ribič želi obdržati je potrebno takoj usmrtiti na način, da se riba ne muči. V nasprotnem primeru jo je ribič dolžan nemudoma živo izpustiti nazaj v isto vodo.
 • Nočni ribolov na soma je dovoljen le z nočno ribolovno dovolilnico, v določenem obdobju, na posebej določenih revirjih oz. njenih delih.
 • Lov na soma, dovoljen tudi z boili nad 28cm()

Ko se doseže dovoljeni dnevni uplen, se ribolov zaključi!

Za vsa ostala določila veljata Pravilnik o ribolovnem režimu MKGP (Uradni list RS, št. 99/2007) in Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006).